TIP: Werk samen

We raden (lokale) beleidsmakers aan om een goed contact te onderhouden met outreachende werkingen. Zij hebben tal van signalen over de doelgroep waar ze mee werken. Deze informatie kan een bestuur helpen om een beleid op maat van de mensen te maken. Via de outreachers komen beleidsmensen in contact met mensen wiens wensen en signalen vaak minder luid doorklinken in het publieke debat. Hoe beter en breder beleidsmensen geïnformeerd zijn, hoe beter zij hun beleid kunnen vorm geven.

Outreachers zijn gedroomde sleutelfiguren om in contact te komen met moeilijk bereikbare doelgroepen. We moedigen beleidsmensen aan om 1e lijnswerkers te contacteren en hen uit te nodigen op overlegmomenten.

De outreachende werkingen kunnen eveneens een belangrijke rol spelen in de toeleiding naar andere werkingen. Zij verhogen mee de doeltreffendheid van bestaande initiatieven zoals OCMW, VDAB, CGG, … door mensen toe te leiden. Outreachers zorgen ervoor dat hun gasten op de hoogte zijn van de verschillende initiatieven die hen verder kunnen helpen en gaan indien nodig de gast begeleiden in de eerste stappen naar deze organisaties.

samen sterk