TIP: Beperk je niet enkel tot je eigen domein

Als sociale organisatie geef je een outreacher een opdracht die past binnen de missie van de organisatie. Zo zal het outreachend werk verschillende klemtonen hebben. Niet enkel naar de te bereiken doelgroep, maar ook naar het te bereiken resultaat. Afhankelijk van de organisatie van waaruit gewerkt wordt kan de nadruk meer liggen op vrije tijd, op werkgelegenheid, op huisvesting, noem maar op. In de contacten met de doelgroep zullen hoe dan ook tal van andere signalen aan bod komen. Het is belangrijk om deze signalen ook mee te nemen. Indien er voor de werker zelf geen ruimte is om iets mee te doen, dient er te worden doorverwezen. Teken zeker ook signalen buiten het eigen werkdomein op, zodat ze gesignaleerd kunnen worden naar het beleid en naar organisaties die wel rond deze thematiek werken. In die zin is het erg belangrijk om als werker een uitgebreid sociaal netwerk op te bouwen, ook buiten het eigen terrein, zodat signalen vlot kunnen worden doorgegeven en zodat er kan doorverwezen worden.

TRICK: Leer mensen in je netwerk de leefwereld van je gasten kennen.

Als we de positie van gasten in onze samenleving mee willen verbeteren, zullen we hen ook in (positief) contact moeten brengen met zo veel mogelijk onderdelen van die samenleving. Dit kan door hun leefwereld in beeld te brengen in bijvoorbeeld de media, maar ook door de gasten zelf mee te nemen naar afspraken en overleggen. Wat ook erg goed werkt is mensen van andere organisaties eens mee de straat opnemen om hen kennis te laten maken met de doelgroep.

In onderstaand filmpje wordt de lokale JAC medewerkster in contact gebracht met onze gasten.