TIP: Beroepsgeheim

Het belangrijkste element in de outreachende werkvorm is de relatie die opgebouwd wordt tussen de werker en de gasten. Deze relatie is een voorwaarde om degelijk te kunnen werken. Om een relatie op te bouwen moeten de gasten de outreacher kunnen vertrouwen. Als een outreacher het doelpubliek duidelijk maakt dat hij/zij beroepsgeheim heeft sterkt dat het vertrouwen en is er een stevigere basis om de relatie aan te gaan.

Beroepsgeheim is ook de bescherming van de werker op straat. Indien op straat gemerkt wordt dat een werker niet te betrouwen is, zal zijn veiligheid minder gegarandeerd zijn.

Hoe deden wij het?

“Als beginnende vindplaatsgerichte jeugdwerker werd ik geregeld gewantrouwd door groepen jongeren op straat. Zij begrepen niet wat ik daar kwam doen en dat ik op een positieve manier contact wou met hen. Dat kon niet kloppen: ik moest een undercoverflik of een verklikker zijn. Het feit dat ik me kon beroepen op het beroepsgeheim, heeft er toe bijgedragen dat het wantrouwen stilaan overging in een vertrouwensrelatie.

Beroepsgeheim is heilig voor mij: alles wat in vertrouwen tegen me gezegd wordt, blijft tussen mij en de gasten. Moet ik bijvoorbeeld in het kader van een doorverwijzing informatie doorgeven aan anderen, dan doe ik dat het liefst waar de gast in kwestie bij is. Als dat niet mogelijk is, vraag ik steeds op voorhand de toestemming van mijn gast.

Ook als jongeren me informatie komen vragen over een andere gast, blijf ik bij mijn beroepsgeheim. Soms willen ze uitzoeken waar iemand woont, omdat ze bijvoorbeeld nog een eitje met hem/haar te pellen hebben. Moest ik in zo’n situatie die info geven, kan dat serieuze gevolgen hebben.

Het feit dat ikzelf strafbaar ben als ik het beroepsgeheim verbreek, stelde veel gasten gerust. Toch werd ik erop getest: sommigen gaven me zware, maar onware info om te zien wat ik ermee zou doen.”