TIP: Focus nooit op problemen (want ze komen snel genoeg aan bod)

Als outreachend werker benader je je gasten op een positieve manier. Je herkent en erkent hun talenten en sterktes. De interesses, talenten en mogelijkheden van iemand zijn net een heel nuttig aangrijpingspunt om mee aan de slag te gaan. Kwaliteiten en talenten van mensen bevestigen en in de verf zetten, brengt een positiever zelfbeeld te weeg en maakt mensen sterker. Vaak kunnen vanuit die positieve zaken problemen opgelost en voorkomen worden, meestal op een duurzamere manier dan een apart probleem aan te pakken.

Uiteraard mogen problemen van de doelgroep niet uit de weg gegaan worden. Het is belangrijk dat de gasten met hun problemen bij de werker terecht kunnen en dat ook weten. Maar problemen mogen niet de eerste focus van de werker zijn, de gasten hebben doorgaans al genoeg mensen in hun omgeving die hen als ‘probleemgevallen’ beschouwen. Door hen positief te benaderen met aandacht voor hun talenten en interesses zal er een relatie ontstaan die een betere basis biedt om problemen aan te pakken dan wanneer hierop gefocust wordt.

8