TIP: Investeer in de relatie

Het werken op straat met een kwetsbare doelgroep staat of valt met de band die je hebt met je gasten. Investeer dus veel tijd en moeite in het opbouwen van een relatie. Wat er ook gebeurt, breek de relatie nooit af. Dit wil niet zeggen dat je het altijd eens moet zijn met je cliënt of dat je je nooit kwaad mag maken. In een goede relatie zijn ook deze zaken mogelijk. De relatie niet afbreken wil zeggen dat je ‘no matter what’ contact blijft houden zolang de gast dat wenst.

TRICK: Sociaal werkers moeten niet leren om afstand te bewaren, maar leren nabij te zijn

In opleidingen sociaal werk komt het begrip ‘professionele afstand’ geregeld aan bod. Wij spreken echter liever van professionele nabijheid. Als je verwacht van gasten dat ze je veel persoonlijke dingen vertellen, scherm dan je eigen privé ook niet teveel af. In een gezonde relatie (ook een professionele relatie), is wederkerigheid een belangrijk begrip.

Hakims (4)

“Als het gespreksonderwerp met gasten gaat over druggebruik, wordt er door hen vaak gepolst naar mijn persoonlijke ervaringen met drugs. Ik ben daar altijd heel open en eerlijk over. Natuurlijk heb ik mijn experimenteerfase gehad en zoek ik bij momenten naar een roes.  Ik vertik het om het type werker te zijn die elke vorm van druggebruik zonder meer afkeurt. Ik wil openheid creëren in een gesprek en een discussie aangaan over wat de gevolgen zijn van veelvuldig gebruik op een mensenleven. Ik merk dat mijn openheid over mijn persoonlijke ervaringen de relatie met m’n gasten ten goede komt en dat gesprekken daardoor diepgaander worden. Ik krijg daardoor veel respect, hoewel sommigen het jammer blijven vinden dat ik geen joint meesmoor met hen.”

TRICK: Eerlijk duurt het langst

Een oud gezegde met veel waarheid in. Het is belangrijk om als werker jezelf te zijn in het contact met je gasten. Wie een rolletje speelt of een pose aanneemt, valt al gauw door de mand. Met alle gevolgen van dien voor het creëren van een hechte band.

TRICK: Samen eten doet wonderen 

Een schijnbaar eenvoudig trucje is om samen met 1 of meerdere gasten een hapje te eten. Keer op keer merken we dat dit een ongedwongen manier van samen zijn is en dat er op z’n momenten niet alleen goede banden gesmeed worden, maar ook persoonlijkere of diepere gesprekken plaats vinden. Samen iets eten geeft een ongedwongen reden om samen te zitten en kan zo als bliksemafleider werken, gasten en ook de werker voelen zich vaak comfortabeler in deze context, waardoor er makkelijker gesprekken worden gevoerd.

samen eten